Hva er Bujinkan?

Bujinkan Budō Taijutsu er en kampkunst fra Japan som har sine røtter 1000 år tilbake i tid. Den rent fysiske delen av arten er bygget opp av de 9 ulike skolene som vår stormester, Dr. Masaaki Hatsumi, har arvet. Alle med sine egne karakteristiske styrker og særegenheter. Til sammen utgjør disse også betegnet som Bujinkan Budō Taijutsu . Arten blir ofte kalt "Ninjutsu", hvilket er litt misvisende, da skolene kommer fra en blanding av historiske samurai skoler og ninja skoler.

I følge Bugei Ryuha Daijiten (Encyclopedi om Martial Arts Skoler) kan Togakure-ryū skolene spores hele veien tilbake til Yōwa perioden, hvor den har overlevd siden ved muntlig overbringelse. Grunnet artenes hemmeligheter er det svært lite som er nedskrevet informasjonen om ninjutsu skolene før år 1676.


Dagens samfunn er i forandring. Risikoen for at det skal skje noe negativt med deg eller dine nærmeste, er større enn før. Ta ansvar for egen sikkerhet. Lær deg selvforsvar! Stå bedre rustet fysisk og mentalt. Lær deg å mestre situasjonen. Du er sjefen! Ikke gjerningspersonen.

Bujinkan trenes av spesialenheter over hele verden. Kom til oss og lær et effektivt selvforsvar. Vi baserer oss på realitet. Dette er ingen sport. Ingen dommer som kan si stopp. Den virkelige verden fungerer ikke slik. Dette er det du lærer hos oss.

Bujinkan Budō Taijutsu er ingen sport, ingen heroisme, men et system for personlig utvikling med nesten tusen års erfaring.

Den eneste man trenger å konkurrere med her i livet, er seg selv...

Bujinkan Budō Taijutsu er en sann Budō og kampkunst. Det kan ikke sammenliknes med kampsporter, selv om det på utsiden kan se slik ut.

Bujinkan Budō Taijutsu er stadig i videreutvikling, men på samme grunnleggende fundamenter og prinsipper som fra gammelt av. Bujinkan Budō Taijutsu prøver å gå dypere inn i meningen med naturen og livet rundt oss, og som etter hvert, om man vil, bringer en til et stadie hvor man begynner å se livet og ting rundt seg på en annerledes måte.

Det sies at "Bujinkan begynner der kampsportene slutter".

Bujinkan Budō Taijutsu passer for alle som har eller ønsker en positiv innstilling til livet, og kan praktiseres av både gutter og jenter, gammel og ung. Det er en utmerket måte å holde seg i god helse på - både fysisk og psykisk.

Soke Dr. Masaaki Hatsumi i samurai rustning